Preghiera pasquale

Preghiera pasquale tradotta dal poeta maschitano Tommaso Campera


NJË PARKALESJA KRISHTIT

Kurorur ma glëmba ferrash
e lidhur ma tërkuza përgjakura
... të qolltin, oj Zoti Krishti
përpara Pillatit, çë laj dorat.
Tij, oh i Lartëshim Perëndia
... çë t’gjithë na krijova
tura nxierur arrësirat nga mendjat
na ndheza dritan, të shihjam udhan
të prun përpara popullit çë - t’pabesë -
të dënuan: Tijë çë na pështova
nga arrësirat ... e nga zjarri pisëvat.
Të qolltin mbi mali Kallvarit
ku të ngriqëtin - ma goxhda hekurash -
po Ti moj Zot, i lipa titetit ndëlem për né:
Ti vëdisja Perëndia, e dheu u hapë
pë ftesan a madha çë, përhershim
na lijti shpirtin.
Marur nga arrësirat klen qiallat,
u hapëtin kataratat:
e rran shirat - lotë titetit -
ki mbëkat t’madhë.
Të vun moj Zot, ta vorra
çë ndë t’tretin diti, u hap
e Ti - i ringjalluar - hipa ndë qiallat
ult ta a djathta titetit:
të jet ashtù adhè për nè
ndë heran të vdekja jona.


UNA PREGHIERA A CRISTO

Incoronato con spine di rovo
e legato con corde insanguinate
ti portarono, oh Signore Iddio
davanti a Pilato, che lavava le mani.
a Te oh Altissimo Iddio
... che tutti noi hai creato
scacciando le tenebre dalle menti
ci accendesti la luce, per vedere il cammino
ti portarono davanti al popolo che – increduli -
ti condannarono: a Te che ci salvasti
dalle tenebre ... e dal fuoco degli inferi.
Ti portarono sul monte Calvario
dove Ti crocifissero - con chiodi di ferro -
ma Tu chiedesti a tuo padre perdono per noi:
Tu morivi Iddio, e la terra si aprì
per il nostro grande peccato che, in eterno
... ci macchiò l’anima.
Presi dalle tenebre furono i cieli,
si aprirono le cataratte:
e caddero le piogge - lacrime di tuo padre -
per questo grande peccato.
Ti misero oh Signore, nel sepolcro
che nel terzo giorno, si aprì
e Tu – resuscitato - salisti nei cieli
seduto alla destra di tuo padre:
sia così anche per noi
nell’ora della nostra morte.